ตั้งสติแล้วรีเช็ก ก่อนเริ่มกู้เงินออนไลน์

ธนาคารแห่งประเทศ แนะวิธีแยกแยะแหล่งเงินกู้ออนไลน์ แบบไหนอันตรายควรหลีกเลี่ยง

แหล่งเงินกู้ถูกกฎหมาย

จะให้เงินกู้เต็มจำนวน คิดดอกเบี้ยไม่เกินที่ทางการกำหนด

แหล่งเงินกู้นอกระบบ

จะได้เงินไม่เต็มจำนวน คิดดอกเบี้ยสูง ระยะเวลาชำระคืนสั้น มีการโทรข่มขู่ คุกคาม

แหล่งเงินกู้ปลอม

หลอกให้โอนเงิน อ้างว่าเป็นค่าค้ำประกัน ค่าทำสัญญา แต่สุดท้ายไม่ได้เงิน

เช็กแอปเงินกู้ และโทรสอบถามผู้ปล่อยกู้ ได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่มา : sanook.com